Stemming aangehouden

Om die reden beraadt het kabinet zich nog op het voorliggende wetsvoorstel. Minister Plasterk heeft de Eerste Kamer dan ook op 7 juli 2017 per brief verzocht om de stemmingen over het wetsvoorstel aan te houden.