Bossen spelen een grote rol in het tegengaan van klimaatverandering doordat ze CO2 opnemen. De hoeveelheid bos nam tussen 1990 en 2013 toe van 362.000 hectare naar ruim 375.000 hectare. Toen werd ontbossing op de ene plek nog gecompenseerd door bebossing ergens anders.

Oorzaken: andere vormen van natuur en bebouwing

Na 2013 is de oppervlakte afgenomen naar ruim 364.000 hectare in 2017. Er verdween ongeveer 20.000 hectare bos en er werd ongeveer 9000 hectare nieuw bos elders aangeplant. Die netto-afname komt onder meer doordat bos wordt omgevormd naar andere vormen van natuur, zoals zandverstuivingen. Verder is bebouwing een belangrijke factor.