In het zuiden van Nederland, en met name in de grensregio’s, worden 1 tot 3 op de 5 boeren door criminelen benaderd. Dat stelt de Limburgse Land- en Tuinbouwbouwbond LLTB op basis van signalen door politie en justitie. Harde cijfers daarover ontbreken weliswaar, maar de LLTB kaart de misstanden herhaaldelijk aan in het Platform Veilig Ondernemen, met korte lijnen met politie, justitie en gemeenten. “In de praktijk blijkt dat politie en justitie vanwege de schaarse beschikbare middelen dikwijls andere prioriteiten stellen”, aldus de LLTB.

Een recent onderzoek door Trouw bracht aan het licht dat zeker 15 procent van de boeren door criminelen gevraagd werd om leegstaande stallen af te staan voor de productie van synthetische drugs of wietteelt. Dat percentage ligt volgens de LLTB in werkelijkheid hoger, omdat niet iedere boer hier openheid over geeft.
Misdadigers gaan volgens de bond steeds professioneler te werk. De LLTB spreekt van een toename van criminele activiteiten in de buitengebieden. Het gaat hierbij om kleinere vergrijpen tot zware criminaliteit zoals druglaboratoria. “Deze vormen van criminaliteit, evenals overlast en inbreuk op privacy, komen in toenemende mate voor. De wijze waarop criminelen agrariërs benaderen, is steeds brutaler en agressiever. Dat moet anders.”

De toenemende diefstal van diesel leidde in Limburg tot de instelling van een dieselwacht door de boeren zelf om preventief te patrouilleren. Maar ook werd apparatuur en zaaigoed gestolen, werd er hennep gevonden, rotzooi achtergelaten en werden vernielingen aangericht. De schade door diefstal loopt volgens de LLTB in de miljoenen, mede doordat het werk erdoor stil kwam te liggen.

De boeren zijn vooral boos, aldus de bond. LLTB-voorzitter Léon Faassen wil dat de politie het buitengebied meer prioriteit geeft. Hij gaat hierover binnenkort met de politie rond de tafel zitten. Hij wil verder een gezamenlijke aanpak door provincie, gemeenten, politie, justitie en de veiligheidsregio’s om de criminaliteit op het boerenerf tegen te gaan. De Veiligheidsregio’s zouden meer controles moeten inzetten in het buitengebied.