Gemeenten hebben steeds meer taken erbij gekregen, maar ontvangen van het Rijk te weinig geld om alles uit te voeren.

Daardoor zijn steden genoodzaakt te bezuinigen, stelt de G40 die vlak voor Prinsjesdag aan de bel trekt. Volgens het stedennetwerk van veertig grote en middelgrote steden in Nederland komen de gemeenten de komende vier jaar een half miljard euro tekort.

“In elk gemeentehuis wordt nagedacht over de noodzakelijke bezuinigingen”, zegt Paul Depla, burgemeester van Breda en voorzitter van de G40, tegen het AD. “Er wordt bijvoorbeeld nagedacht over het schrappen van muziekles, het sluiten van sportvoorzieningen, het beperken van het onderhoud van de openbare ruimte en lastenverhoging.”

Depla krijgt in de krant bijval van de Groningse wethouder Paul de Rook. “Het kan niet zo zijn dat op rijksniveau meer dan 10 miljard euro overblijft, terwijl wij moeten nadenken over het sluiten van zwembaden en bibliotheken. Volgens mij maak je dan als overheid een heel slechte beurt.’’

De Rook zegt dat vooral gemeenten buiten de Randstad met de gebakken peren zitten. “In Leeuwarden, Nijmegen, Enschede, Groningen en Breda vallen de hardste klappen.” Volgens de wethouder komt dat mogelijk doordat die steden een centrumfunctie vervullen voor de regio.