In februari 2022 heeft het Adviescollege ICT-toetsing aangeraden om de DSO-keten indringend te gaan testen om zo grootschalig oefenen te kunnen ondersteunen. N.a.v. dit advies hebben de koepelorganisaties in samenspraak met de Tactische Beheer Organisatie het project Indringend Keten Testen (IKT) opgezet.

Wat gaan we testen?

Met IKT testen we zowel de nieuwe landelijke voorzieningen (LVBB en DSO-LV) als de gemeentelijke (plan-, TR- en VTH-) software en de samenhang tussen deze. Of te wel, we testen de gehele DSO-keten. De keten die loopt van een stedenbouwkundig bureau via de gemeente, naar de landelijke voorzieningen en weer terug naar de gemeente en eventueel een omgevingsdienst of een ander bevoegd gezag (waterschap, provincie, Rijk).

Wanneer gaan we testen?

Vanaf 9 mei vindt er om de week een IKT ronde plaats. In de tussenweken worden de updates van de landelijke voorzieningen gepland om fouten op te lossen. Er wordt ingezet op kort-cyclisch testen om issues snel op te lossen of te ondervangen. Op deze manier worden de voorzieningen en  waar nodig gemeentelijke software constant verbeterd. We starten met een beperkt aantal gemeenten en breiden het aantal over de weken steeds verder uit. Waarbij het de bedoeling is dat steeds meer gemeenten ook zelfstandig in staat gaan zijn om zelf een IKT uit te voeren op basis van het beschikbare testmateriaal.

Wat IKT precies voor u betekent, leest op deze pagina.