De gemeente of provincie heeft de taak om geluidproductieplafonds vast te stellen voor nu nog gezoneerde industrieterreinen. IPLO heeft daarvoor een stappenplan ontwikkeld.

Beleidsneutraal

De stappen gaan van de voorbereiding tot de vaststelling en aanlevering van gegevens aan het geluidregister. Het stappenplan is geschikt voor de beleidsneutrale eerste vaststelling van geluidproductieplafonds als omgevingswaarde (gpp’s) voor een industrieterrein. Beleidsneutraal betekent zonder wijziging van de toegelaten hoeveelheid geluid in het omgevingsplan.

Op tijd vaststellen

De eerste vaststelling is verplicht voor alle – bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet aanwezige – gezoneerde industrieterreinen. Het bevoegd gezag kiest voor elk industrieterrein het best passende tijdstip.

Vaststelling moet uiterlijk gedaan zijn in 2029. Het kan al vanaf 1 januari 2023. De keuze voor beleidsneutrale vaststelling op een vroeg moment kan handig zijn. Anders kan bijvoorbeeld een ontwikkeling op of bij een industrieterrein gelijktijdige toepassing vereisen van overgangsrecht, het tijdelijk deel van het omgevingsplan, en instructieregels. Als de gpp’s zijn vastgesteld, is toelaten van ontwikkelingen makkelijker, omdat dit overgangsrecht dan niet meer geldt.

Meer informatie