In november 2021 berichtte Aandeslagmetdeomgevingswet.nl dat er een geo-taskforce is opgericht die oplossingen uitwerkt voor de foutmeldingen bij het laden van veel geometriebestanden tegelijkertijd in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). In de geo-taskforce zitten specialisten van alle betrokken partijen, onder wie DSO-experts en sofwareleveranciers. De taskforce kijkt ook wat er verder in de keten, van aanleveren tot opvragen, kan worden opgelost.

Technische oplossingen

De taskforce gebruikt oefenplannen van waterschappen, provincies, gemeentes en softwareleveranciers om de werking van de keten op een realistische manier te testen.

Handreiking geo

De leereffecten van de geo-taskforce zoals hierboven beschreven, komen in een handreiking geo. Een eerste versie is ondertussen besproken met de werkplaats geo-optimalisatie. Aan die werkplaats neemt een aantal gemeenten, provincies en waterschappen deel. Samen beoordelen zij de impact van de handreiking op de procesuitvoering bij de verschillende overheden.

Het doel van de handreiking is om handvatten te bieden en de standaarden aan te scherpen in de vorm van richtlijnen. De richtlijnen geven de meeste garantie dat de besluiten probleemloos door het stelsel (lokaal en landelijk) gaan en ondersteunen de gewenste functionaliteit. De geo-taskforce toetst de handreiking ook aan de hand van de ervaringen met de oefenplannen. Uiteindelijk geeft de handreiking een praktische leidraad bij de keuzes die overheden moeten maken bij het samenstellen van de geometrieën voor hun juridisch plan.

De komende periode komt er een vervolg op de geo-taskforce. Deze groep gaat aan de slag met het verder robuust maken van de hele keten, van aanlevering tot opvraging.