De staalkaarten Buitengebied en Bedrijventerrein zijn beschikbaar. Dit zijn twee gebiedsgerichte staalkaarten met juridische voorbeeldregels over de gebiedstypen ‘buitengebied’ en ‘bedrijventerrein’. Deze staalkaarten geven inzicht in hoe planologische regels geïntegreerd worden met milieuregels.

De staalkaarten richten zich niet op de beleidsmatige inhoudelijke keuzes, maar op de opties die er zijn qua aanpak, systematiek en structuur. Bij dat laatste kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de mate van regulering en de keuze van juridische instrumenten daarbij. Op basis van de inzichten die zijn opgedaan in de staalkaarten wordt binnenkort ook de handleiding voor het stap voor stap ontwerpen van het omgevingsplan geactualiseerd.

Bedrijventerrein

De staalkaart Bedrijventerrein gaat uit van een bedrijventerrein dat in Nederland veelvuldig voorkomt. Dat is een bedrijventerrein met hoofdzakelijk productie- en handelsbedrijven, met daarnaast een bouwmarkt, sportschool, of zelfstandig kantoorgebouw.

Buitengebied

In de staalkaart Buitengebied staan voorbeeldregels over onder andere veehouderijen, agrarische nevenactiviteiten en veel voorkomende initiatieven, zoals het omzetten van agrarisch bouwperceel naar een ruimte-voor-ruimtekavel.

Andere gemeentelijke staalkaarten

De VNG ontwikkelt in het project ‘Gemeentelijke staalkaarten voor het omgevingsplan’ verschillende voorbeelden van onderdelen van het omgevingsplan. Eerder is uit het project de structuur van het omgevingsplan, het zogenaamde ‘casco’, de staalkaart verordeningen in het omgevingsplan en de bestaande woonwijk voortgekomen. De staalkaart Bestaande Woonwijk is de eerste gebiedsgerichte staalkaart en daar worden nu de staalkaarten Buitengebied en Bedrijventerrein aan toegevoegd.

Meer informatie