De VNG heeft een nieuwe Staalkaart Energietransitie Gebouwde Omgeving ontwikkeld. De staalkaart kan u helpen bij het opstellen van een omgevingsplan, vanuit een wijkgerichte aanpak. De staalkaart is mede mogelijk gemaakt met een financiële bijdrage vanuit het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW).

In 2018 is een Staalkaart Energie opgesteld. Het denken over de energietransitie is sindsdien verder ontwikkeld. Dit uit zich nu in wetsvoorstellen voor wijziging van de Warmtewet, Gaswet en Omgevingswet. Om die reden is de Staalkaart Energie geactualiseerd in de nieuwe staalkaart Energietransitie Gebouwde Omgeving. Doel van deze staalkaart is om verschillende varianten weer te geven van regels voor het omgevingsplan, zoals bedoeld in de Omgevingswet.

De energietransitie is een urgent en belangrijk thema en om die reden is ervoor gekozen om voor dit onderwerp een aparte staalkaart te publiceren. Dit betekent dat de voorbeeldregels uit de staalkaart Energietransitie Gebouwde Omgeving niet zijn opgenomen in de geïntegreerde versie van de staalkaarten.

Bent u bezig met een wijkgerichte aanpak van de energietransitie? Gebruik de nieuwe staalkaart dan vooral als inspiratie. De staalkaart is daarbij niet een model voor regels in het omgevingsplan. Gemeenten moeten telkens een eigen afweging maken en regels formuleren die bij hen passen.