Het kabinet moet veel meer doen om de natuur te beschermen tegen stikstof, anders hoeft het niet te rekenen op steun van de linkse oppositie voor een spoedwet die met name de woningbouw vlot moet trekken. GroenLinks, SP en PvdA wijzen daarbij naar een advies van de Raad van State, die de voorgestelde aanpak ook te vrijblijvend vindt.

Het kabinet wil de woningbouw weer op gang brengen, onder meer door projecten met een relatief kleine stikstofuitstoot vrij te stellen van een vergunningsplicht. Maar dat kan volgens de Raad van State alleen standhouden als ook concrete maatregelen worden genomen om de natuur te beschermen.

Die maatregelen ontbreken nog en dat maakt “de juridische ijsvloer niet al te dik”, vindt PvdA-Kamerlid William Moorlag. “De kans is groot dat vergunningsaanvragen door het ijs gaan zakken.” Ook SP’er Frank Futselaar en Laura Bromet van GroenLinks willen dat verantwoordelijk minister Carola Schouten (Natuur) haar huiswerk opnieuw maakt.

Futselaar merkt daarbij op dat al sinds eind mei duidelijk is dat de natuur beter moet worden beschermd. De Raad van State zette toen als hoogste bestuursrechter een streep door de manier waarop tot dan toe vergunningen werden verleend voor activiteiten waar stikstof bij vrijkomt. “Het land betaalt sindsdien een zware prijs voor besluiteloosheid.”

Ook Bromet vindt dat er allang een plan had moeten liggen voor meer natuur in Nederland. Zij wil daarnaast meer maatregelen om de neerslag van schadelijke stikstofverbindingen in de natuur bij de bron aan te pakken. De landbouw moet wat GroenLinks betreft de uitstoot in de komende vijftien jaar stapsgewijs halveren.