Participatie is in de Omgevingswet vormvrij. Bij het opstellen van participatiebeleid en het inregelen van participatie voor initiatieven heeft een gemeente dus veel beleidsvrijheid. Toch stelt de Omgevingswet een aantal eisen. De VNG heeft een spiekbriefje participatie voor de Omgevingswet opgesteld.

Op basis van het spiekbriefje zijn voor een aantal belangrijke keuzes de mogelijke gevolgen en effecten uitgewerkt. Ze geven geen compleet overzicht van alle eisen en keuzemogelijkheden, maar maken de meest relevante onderwerpen inzichtelijk.

Keuzemogelijkheden en verplichtingen

Het spiekbriefje geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Wat zijn verplichtingen zonder keuzemogelijkheden?
  • Waar heeft u als gemeente een verplichting met een keuzemogelijkheid?
  • Waar heeft u keuzes indien het relevant is in uw gemeente?
  • Waar heeft u geen verplichting, enkel een keuze?

Overige spiekbriefjes

Naast het spiekbriefje participatie is er eerder spiekbriefje voor de omgevingsvisie, omgevingsvergunning, het omgevingsplan en programma gepubliceerd. Die u verder helpen de keuzemogelijkheden en verplichtingen in kaart te brengen.

Meer informatie