Snel resultaat

De 59 gemeenten die een bijdrage krijgen voor 1 of meerdere projecten hebben allemaal via lopende programma’s concrete projecten ingediend die snel van start kunnen gaan, maar waarbij de financiering nog een obstakel vormde. De bouw moet uiterlijk in 2021 starten. Het gaat om dan om gemeenten betrokken bij:

  • Programma Leefbaarheid en Veiligheid (de 16 Stedelijke Vernieuwingsgebieden)
  • De brede aanpak dak- en thuisloosheid
  • De woondeals
  • Het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten
  • De stimuleringsaanpak flexwonen

Van de 12.400 woonplekken zijn er 4.700 bestemd voor arbeidsmigranten, 2.600 voor dak- en thuislozen en 5.100 andere spoedzoekers. Die laatste groep gaat bijvoorbeeld om mensen die door een scheiding hun huis verliezen of statushouders. Een groot deel van de projecten bevinden zich in een van de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden. Het gaat voornamelijk om flexibele tijdelijke huisvesting en om transformatieprojecten.