Het belang van het aanpakken van klimaatverandering staat buiten kijf, erkent Shell. Dat bedrijven als Shell daar een bijdrage aan moeten leveren, staat ook “niet ter discussie”, zegt advocaat Dennis Horeman. De klimaatzaak die Milieudefensie en anderen tegen het bedrijf hebben aangespannen, heeft volgens hem echter geen juridische basis. De zaak kan zelfs contraproductief zijn: minder duurzame concurrenten zouden volgens de raadsman garen kunnen spinnen bij een veroordeling van Shell.

Milieudefensie schetst volgens de raadslieden van het bedrijf een verkeerd beeld van het klimaatbeleid van de multinational. Het bedrijf ziet zichzelf juist als voorloper op duurzaamheidsgebied in de sector. Shell onderschrijft bijvoorbeeld het klimaatakkoord van Parijs en steunt als enige grote industriële speler ook het Nederlandse Klimaatakkoord, benadrukt Horeman op de eerste zittingsdag in de zaak. Hij somt diverse duurzame energieprojecten op waar het bedrijf bij is betrokken, zoals de ontwikkeling van een groot windpark op zee, plannen voor een fabriek voor zogeheten groene waterstof en de productie van biobrandstoffen.
Als de rechter de eisers gelijk geeft en Shell opdraagt de CO2-uitstoot van de producten die het verkoopt drastisch te verminderen, zal het concern snel minder fossiele brandstoffen moeten gaan verkopen. “Dan kunnen andere aanbieders van energieproducten in het door Shell achtergelaten gat springen”, zegt de raadsman van het bedrijf. En dat zouden spelers kunnen zijn die veel lagere klimaatambities hebben dan Shell. Hetzelfde geldt voor de winning van olie en gas: als Shell het niet doet, dan doet een ander bedrijf het wel, redeneert de advocaat.

Fundamenteel vindt Shell dat private partijen niet het recht hebben om andere private partijen tot klimaatbeleid te dwingen. “Zou de rechter meegaan in die gedachte, dan ontstaat een situatie waarin talloze partijen elkaar via de rechter kunnen aanspreken op hun bijdrage aan klimaatverandering. Dan valt een stroom van procedures te voorzien.” Wat Shell betreft kan alleen de overheid de klimaatregels bepalen.