Er is geen andere, laat staan betere manier om te bepalen wie verantwoordelijk is voor de neerslag van stikstof in de natuur, dan de rekenmethode van het RIVM.

Dat zegt minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). “Het is het model dat we hebben”, aldus de bewindsvrouw.

Schouten heeft naar eigen zeggen al eerder aangegeven dat zij kijkt of het model kan worden verbeterd, bijvoorbeeld door meer data uit meer meetpunten toe te voegen. “Het RIVM wil dat zelf ook”, verzekert de minister. Maar het valt volgens haar ministerie niet te verwachten dat dit de uitkomsten ingrijpend zal veranderen.

Het kabinet heeft mede op basis van het RIVM-model besloten dat vooral de landbouw moet bijdragen aan verlaging van de stikstofuitstoot rond kwetsbare natuurgebieden. De regeringspartijen CDA en VVD betwijfelen of het model wel accuraat weergeeft waar de meeste stikstof vandaan komt. Ook de SGP is zeer kritisch.