Minister van der Wal van Natuur en Stikstof heeft op 26 september 2023 een natuurvergunning verleend voor het project Exploitatie Luchthaven Schiphol. Dit meldt zij in een brief aan de Tweede Kamer. De Tweede Kamer had de kamerbrief ‘Reactie op de motie Kröger” controversieel verklaard. In deze motie was verzocht om geen natuurvergunning aan Schiphol of Lelystad Airport te verlenen voordat gegarandeerd is dat de luchtvaart op een eerlijke wijze bijdraagt aan het oplossen van het stikstofprobleem.

De minister benadrukt dat ze zich als bevoegd gezag voor de Wet natuurbescherming aan de wettelijke procedures moet houden. De individuele vergunningaanvraag is volgens deze procedures afgedaan. “Dat staat los van politieke afwegingen of politieke  besluitvorming en betreft de uitvoering van staand beleid. Bovendien vind ik het belangrijk dat Schiphol voldoet aan wet- en regelgeving, in dit geval de Wet natuurbescherming, en duidelijkheid krijgt over de ingediende aanvraag.”