Op 1 september 2021 wordt een nieuwe versie (versie 4 of V4) van de Samenwerkfunctionaliteit (SWF) geïnstalleerd op de oefenomgeving van het DSO. Deze versie gebruikt een nieuw systeem om alle documenten en gegevens op te slaan. De verbinding met het oude systeem wordt na de installatie van de nieuwe versie verbroken. Daardoor werken eerder gestarte samenwerkingen na 1 september niet meer.

Samenwerken aan behandelen

Als overheid werkt u bij de behandeling van vergunningaanvragen samen met bijvoorbeeld andere overheden, omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s. Dit kan digitaal via de SWF van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Er zijn 2 manieren om samen te werken met de Samenwerkfunctionaliteit. Via het webportaal en via uw eigen eigen zaak- of vergunningensysteem.

Samenwerkingen herstellen na 1 september

Door de nieuwe versie van de SWF zijn samenwerkdossiers die u vóór 1 september heeft gemaakt, niet meer toegankelijk ná 1 september. Dat geldt voor dossiers die u heeft gemaakt in het webportaal van de Samenwerkfunctionaliteit. En voor dossiers in uw eigen zaak- of vergunningensysteem. Deze ontoegankelijke samenwerkdossiers worden allemaal verwijderd. Als u documenten of gegevens in deze dossiers wilt bewaren, moet u deze zelf veiligstellen vóór 1 september.

  • Als u via het webportaal van de SWF samenwerkt met uw ketenpartners, kunt u vanaf 1 september meteen weer nieuwe samenwerkingen starten. Vergunningaanvragen en meldingen van voor 1 september, blijven wél beschikbaar. Alleen de samenwerkdossiers niet. U kunt voor het behandelen van oudere aanvragen opnieuw samenwerkingen starten.
  • Als u met uw ketenpartners samenwerkt via uw eigen zaak- of vergunningensysteem, moet uw leverancier uw software aansluiten op de nieuwe versie. Zodra de nieuwe software beschikbaar is, kunt u opnieuw samenwerkingen starten.