Sinds de invoering van statiegeld op kleine plastic flesjes van vorig jaar is het aantal flesjes in het zwerfafval gedaald met ruim 40 procent, schrijft staatssecretaris Vivianne Heijnen (Milieu) in een brief aan de Tweede Kamer. Wel is het aantal blikjes in het zwerfafval toegenomen met ongeveer 20 procent, meldt de staatssecretaris. Vanaf 31 december dit jaar komt ook statiegeld op blik.

Heijnen is tevreden met de afname van plastic flesjes in het zwerfafval. “Die laat zien dat de invoering van het statiegeld reeds vruchten afwerpt.”

Volgens de staatssecretaris moet nu de aandacht van de halfjaarlijkse zwerfafvalmonitor, waar zij de cijfers van krijgt, worden uitgebreid naar andere vormen van zwerfafval. Dan wordt ook beter in kaart gebracht hoeveel producenten vanaf 2023 moeten gaan bijdragen aan het opruimen van het afval.

Voor de zomer komt Heijnen met een campagne om zwerfafval tegen te gaan. In 2020 heeft toenmalig staatssecretaris Stientje van Veldhoven al toegezegd dat die er zou komen, maar vanwege de coronapandemie is de campagne uitgesteld.