Naast een Gezamenlijke Route 2022 voor de invoering van de Omgevingswet en een Gezamenlijke Hoofdroute 2022 is er nu ook een Route 2022 voor bedrijven. Deze roadmap speciaal voor bedrijven geeft de mijlpalen en activiteiten aan die van belang zijn voor het bedrijfsleven op de weg naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023.

Doelen van de roadmap

Route 2022 voor bedrijven biedt inzicht in wanneer wetgeving en onderliggende besluiten en regelingen digitaal beschikbaar zijn in het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Bedrijven (en inwoners) kunnen straks, wanneer de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking treedt, in het Omgevingsloket wetgeving, omgevingsbesluiten en plannen raadplegen. Met behulp van toepasbare regels en vragenbomen kunnen ze bijvoorbeeld checken of er een vergunningsplicht, meldplicht of informatieplicht geldt voor een voorgenomen activiteit. Ook kunnen ze checken of er bepaalde maatregelen op maat van toepassing zijn. Het Omgevingsloket wordt bij inwerkingtreding van de Omgevingswet het loket waar bedrijven hun vergunningaanvragen en meldingen kunnen indienen.

Oefenen

Op dit moment kunnen bedrijven al terecht in de oefenomgeving van het DSO. De Route 2022 voor bedrijven laat daarom ook zien wanneer welke content (zoals bruidsschatregels, toepasbare regels, omgevingsbesluiten) beschikbaar is om mee te oefenen. Bijvoorbeeld om zelf te ervaren hoe een vergunningcheck of -aanvraag werkt in het Omgevingsloket.

Daarbij kunnen brancheorganisaties van het bedrijfsleven hulp vragen van het programma DSO. Dit programma ondersteunt en begeleidt hen bij het oefenen met het Omgevingsloket, zodat bedrijven voorbereid zijn op het gebruik van het DSO.

Communicatie en participatie

Vanaf maart dit jaar is er ook een online platform ingericht voor bedrijven, overheden, belangen-, branche- en uitvoeringsorganisaties die met het DSO en Omgevingsloket gaan werken. Op het platform kunnen zij terecht met vragen en aandachtspunten die ze hebben, en kunnen ze ervaringen met het Omgevingsloket uitwisselen. Fase 3 van dit traject gaat deze week van start en loopt tot medio mei.

Meer informatie