In september 2020 verscheen Route 2022 met de mijlpalen van alle partijen die nu betrokken zijn bij de voorbereiding op de Omgevingswet. Van deze routekaart is een nieuwe versie op de website geplaatst, met onder meer een nieuwe reeks mijlpalen voor de productieomgeving van de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV). Route 2022 is een belangrijk middel voor overheden en andere betrokkenen om zicht te houden op de voortgang van de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2022.

Actualiseren van de roadmap: versie januari 2021

Route 2022 is de planning van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen, het ministerie van Binnenlandse Zaken/Eenvoudig Beter (BZK/EB), het Rijk en het Programma DSO. Ook de planningen van de softwareleveranciers die bijdragen aan de ontwikkeling van het DSO, zijn hierin verwerkt.

Elke 3 maanden werken alle betrokken partijen samen de roadmap bij, op basis van de laatste ontwikkelingen en inzichten. In deze eerste kwartaalupdate is een enkele mijlpaal opgeschoven in de tijd en zijn er mijlpalen toegevoegd. Zo is op de planning van BZK/EB een mijlpaal toegevoegd wanneer de bruidsschat voor iedere gemeente en ieder waterschap beschikbaar is in de productieomgeving van het DSO-LV.

Nieuwe laan DSO-LV Productie

De grootste wijziging in de routekaart is het toevoegen van de planning voor DSO-LV Productie. Op de al bestaande planning voor DSO-LV PRE is zichtbaar wanneer functionaliteiten klaar moeten zijn voor de oefenomgeving van het DSO (de pre-omgeving). Op het nieuwe onderdeel (ofwel laan) DSO-LV Productie tonen we wanneer deze functies ook beschikbaar zijn in de productieomgeving. Overheden kunnen daarmee duidelijk zien wanneer ze bijvoorbeeld kunnen gaan oefenen met het checken van aanvragen en meldingen via het loket in de liveomgeving.

Een overzicht van alle wijzigingen die in de januari-versie van de roadmap zijn doorgevoerd, vindt u in het log van wijzigingen.

Meer informatie