Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waarschuwt opnieuw voor een “zeer slechte” luchtkwaliteit die op verschillende plekken in ons land kan voorkomen. Niet alleen woensdag, maar ook donderdag kan Nederland daarmee plaatselijk te kampen krijgen. Het komt door smog als gevolg van ozon.

In het weekeinde sloeg het instituut ook al alarm. Smog door ozon kan leiden tot (een toename van) luchtwegklachten, zoals hoesten en kortademigheid, verergering van astmaklachten en afname van de longfunctie. Ook komt irritatie aan ogen, neus en keel voor.

Het RIVM raadt mensen die gevoelig zijn voor slechte lucht aan om binnen te blijven en om zware lichamelijke inspanning te beperken, vooral in de late middag en vroege avond, omdat de lucht dan het meest verontreinigd is.

Smog door ozon ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen, als er weinig wind staat. Vervuilende stoffen worden onder invloed van zonlicht omgezet in ozon.