Rijkswaterstaat heeft een rekenfout gemaakt bij de berekening van het risico van het storten van granuliet in zandwinplas Over de Maas in de gemeente West Maas en Waal. Er zou veel meer van de giftige stof acrylamide vrijkomen dan de dienst zelf berekende, blijkt uit een onderzoek dat deskundigen voor Zembla hebben gedaan. Berekeningen die West Maas en Waal heeft laten maken nadat Zembla de rekenfout had ontdekt, komen op hetzelfde resultaat uit, zegt verantwoordelijk wethouder Ans Mol.

Rijkswaterstaat erkent woensdag dat er een rekenfout is gemaakt. Maar, stelt de dienst, dat doet niets af aan de conclusie dat acrylamide in de praktijk niet voorkomt in het granuliet dat in Over de Maas wordt gestort. “Er is geen sprake van overschrijding van normen of risico voor mens en milieu. Dat hebben meerdere onderzoeken en monsters al laten zien”, aldus Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat stort het granuliet, een restproduct van weg- en waterbouw, in een plas waaruit zand en grind is gewonnen. Dat gebeurt om de plas minder diep te maken. West Maas en Waal heeft altijd bezwaren gehad tegen het gebruik van granuliet, omdat er acrylamide kan vrijkomen. Maar de gemeente verloor in juni een kort geding tegen het ministerie van Waterstaat, omdat de rechter vond dat er geen aanwijzingen waren voor onaanvaardbare vervuiling. De rechter baseerde zich onder andere op becijferingen van Rijkswaterstaat.

West Maas en Waal noemt de rekenfout “schokkend” en “ongelooflijk.” De gemeente stapt volgens Mol direct opnieuw naar de rechter om de granulietstort te laten verbieden.

Volgens Rijkswaterstaat zit de fout in een berekening die is gemaakt om in theorie vast te stellen wat de maximale concentratie aan acrylamide zou kunnen worden, wanneer bepaalde en zeer onwaarschijnlijke situaties zich zouden voordoen. “In de praktijk zijn die aannames letterlijk onmogelijk. De theoretische rekensom heeft geen rol gespeeld bij de besluitvorming over dit project”, aldus de dienst. “De fout had niet mogen gebeuren en wij betreuren dat.” Om de onrust bij omwonenden weg te nemen laat Rijkswaterstaat bepaalde milieutechnische informatie nog een keer toetsen.