De minister voor Natuur en Stikstof wil de lopende vrijwillige beëindigingsregeling (Lbv-plus) van de aanpak piekbelasting verlengen tot eind dit jaar.  De VNG is hier voorstander van omdat ook gemeenten hiermee meer tijd krijgen.

Veehouders meer tijd voor keuze

Met de verlenging krijgen veehouders meer tijd om een weloverwogen keuze te maken welke regeling het beste past bij hun situatie en ambities. De innovatieregeling en de verplaatsingsregeling worden namelijk pas half 2024 verwacht. De Europese Commissie moet nog wel instemmen met de beoogde verlenging van de regeling.

Rol van gemeenten

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de benodigde aanpassingen van bestemmingsplannen en vergunningen. Ook zijn ze, vaak samen met rijk en provincie, in gesprek met veehouders over de toekomst van hun bedrijf. Voor een zorgvuldig proces is het daarom van belang dat hier voldoende tijd beschikbaar is.

Uitvoeringstermijn is krap

De huidige uitvoeringstermijn van de regelingen Lbv en Lbv-plus is een uitdaging. Veehouders hebben na een aanbod van RVO 6 maanden de tijd om hun keuze definitief te maken. Hiervoor zullen zij duidelijkheid van hun gemeente willen over de herbestemming van hun boerderij. Die termijn zal vooral in gemeenten met veel aanvragen tot capaciteitsproblemen leiden. De VNG blijft in gesprek met LNV om te zorgen voor realistische termijnen die recht doen aan de complexiteit van het proces.

Lees de Kamerbrief over voortgang aanpak piekbelasting