De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken helpen gemeenten met € 1,5 miljard om nieuwbouwwijken goed bereikbaar te maken. De ministeries dragen financieel bij aan de aanleg van infrastructuur zoals wegen, bruggen rotondes en fietsroutes. Hiermee kunnen nieuwbouwwoningen en bestaande woningen goed bereikbaar gemaakt worden. Bestuurlijke afspraken over deze maatregelen werden al eerder gemaakt met meer dan 80 gemeenten in 2022. Vanaf vandaag kunnen deze gemeenten de aanvraag indienen die ervoor zorgt dat zij het geld voor deze mobiliteitsmaatregelen ontvangen.