In opdracht van de koepels van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk heeft het Interbestuurlijk Acceptatieteam (IBAT) in december 2021 en januari 2022 testen uitgevoerd in en met de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV). De resultaten van deze testen zijn nu gepubliceerd op de website Aandeslagmetdeomgevingswet.nl