Wat is je achtergrond en wat zijn je taken binnen Wolters Kluwer Schulinck?

Ik zit al meer dan 25 jaar in het bestuursrecht. In omgekeerd chronologische volgorde werkte ik onder meer als bestuursrechter in de rechtbank Gelderland, wetgevingsjurist bij het ministerie van Justitie (toen nog zonder Veiligheid), advocaat te Breda, stafjurist bij de Afdeling bestuursrechtspraak en docent rechtsgeschiedenis aan de Nijmeegse universiteit. Ik ken het bestuursrecht dus vanuit zowel de praktijk als de wetenschap. Ik publiceer vaak in vaktijdschriften en verzorg veel onderwijs. Kennisoverdracht is mijn passie.

Bij het zien de vacature voor senior vakredacteur omgevingsrecht bij Wolters Kluwer Schulinck dacht ik: dat is een leuke, gekke baan! Leuk omdat de baan veel mogelijkheden biedt om mijn passie uit te leven. Gek, voor mij, omdat ik bijna mijn hele arbeidzame leven in overheidsdienst ben geweest. Bovendien kan ik al mijn ervaringen met omgevingsrecht in de bestuursrechtspraak gebruiken voor het adviseren van gemeenten. Ik voel die behoefte, omdat ik als rechter zag dat grote projecten – wooncomplexen, winkelcentra en bedrijfsgebouwen – vaak slordig en soms zelfs lichtzinnig waren voorbereid. Ik wil gemeenten helpen om hun besluiten judge proof te maken.

Wolters Kluwer Schulinck wilde met mij in zee vanwege mijn kennis van de bestuursrechtpraktijk en vanwege mijn grote netwerk in de wetenschappelijke hoek van het bestuursrecht. Daarover gesproken; ik werk één dag per week als universitair docent bestuursrecht bij Tilburg University.

Wat wil je graag bereiken voor onze klanten?

Ik zei net al dat ik gemeenten wil helpen om hun besluiten judge proof te maken. Niet door steeds te benadrukken wat niet kan, maar altijd door creatief mee te denken over manieren om een beleidsmatige wens wel te kunnen realiseren. Verder wil ik gemeenten graag begeleiden bij het vinden van integrale oplossingen – een belangrijk uitgangspunt van de Omgevingswet – voor concrete problemen. Op basis van mijn kennis van theorie én praktijk denk ik onze klanten goed te kunnen ondersteunen.

Kun je uitleggen hoe je te werk gaat bij het beantwoorden van vragen?

Ik heb gemerkt dat vragen bijna nooit op zichzelf staan. Dat geldt ook voor helpdeskvragen die vanuit gemeenten komen. Achter juridische standpunten liggen namelijk vaak conflicten over belangen – teleurstelling, frustratie en boosheid – van burgers verscholen. Neem de vraag of een kippenhok een gebouw is. Beantwoording van die vraag is vaak nodig om te bezien of de plaatsing van het object zich verdraagt met het bestemmingsplan dat daar geldt. Navraag leert vervolgens dat de buurman het kippenhok weg wil krijgen vanwege een ellendige haan die hem uit zijn slaap haalt. Het gaat uiteindelijk dus niet om de kwestie of voor de plaatsing van een kippenhok een omgevingsvergunning nodig is, maar om het probleem van geluidoverlast. Als ik zo’n vraag binnenkrijg, pak ik de telefoon en bel ik de vragensteller om het hele verhaal boven tafel te krijgen: wat is het échte probleem? Op basis daarvan kan ik mijn antwoord rijker en completer maken. Dat vind ik een fantastisch onderdeel van mijn werk.

Wat maakt het werken bij Wolters Kluwer zo leuk?

Naast de leuke werkzaamheden die ik al beschreef, zit ik in een klein en buitengewoon collegiaal team. We bouwen samen aan een prachtig product met veel potentie, met respect voor ieders specifieke kwaliteiten. Die saamhorigheid trekt mij aan, meer dan het individueel werken aan rechtspraakdossiers die aan mij worden toevertrouwd. Ik voel de onderlinge betrokkenheid, zelfs tijdens coronatijd, waarin we allemaal achter een schermpje naar elkaar zitten te turen. Hoe mooi zal het straks zijn, als ik via de Grote Heide in de ochtendmist naar kantoor kan fietsen? Ook leuk vind ik dat Wolters Kluwer een beroep doet op latent talent: vaardigheden die ik misschien wel bezit maar nog niet heb ontwikkeld. Zo leer ik, ook op mijn 56e, nog steeds bij!

Wat doe je in de vrije tijd?

Ik ben de trotse opa van babykleinzoon Jesse en ik kan niet wachten tot hij groot genoeg is om hutten te bouwen, takken te zagen en vuurtjes te stoken in de tuin. Verder mag ik graag buiten hardlopen en fietsen; binnen doe ik aan spinning. Lezen en schrijven zijn ook hobby’s, waar ik helaas te weinig aan toe kom.

Bekijk mijn profiel