Zoals eerder aangekondigd, wordt de productieversie van de bruidsschat geladen op de oefenomgeving (preproductie-omgeving van de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV)). Dit is alleen mogelijk als de oefenomgeving eerst wordt geleegd.

De rijkscontent, de productieversie van de bruidsschat en de systeemcontent zet het programma Aan de slag met de Omgevingswet weer terug. De werkzaamheden vinden plaats in de week van 27 juni 2022.

Proces

Op 27 juni wordt de oefenomgeving geleegd. Dit betekent dat alle content die is geladen door oefenende bevoegde gezagen en softwareleveranciers wordt verwijderd. In de dagen erna wordt de omgeving weer gevuld met de volgende content:

 • Omgevingswet-placeholder
 • AMvB’s en Omgevingsregeling
 • Productieversie van de bruidsschat voor alle gemeenten en waterschappen die deze willen ontvangen
 • Behandeldienstinstellingen horende bij de rijkscontent en de bruidsschat
 • Aansluittestdocument voor testenSTAM- en STTR-aansluitingen
 • NOVI
 • RES Zeeland
 • Voorbeeldprojectbesluit Rijk

De werkzaamheden duren tot en met 1 juli 2022.

Bevoegde gezagen en softwareleveranciers zijn zelf verantwoordelijk voor het terugzetten van plancontent en toepasbare regels op de oefenomgeving. Let op: lopende aanvragen en projectmappen kunnen niet worden teruggezet.

Beschikbaarheid oefenomgeving

Gedurende de werkzaamheden is de oefenomgeving niet beschikbaar. Mijd daarom het oefenen van 27 juni tot en met 1 juli 2022. Het is wél mogelijk om in die periode op de demo-omgeving te oefenen.

Inhoud productieversie bruidsschat

De bruidsschat wordt op de oefenomgeving geladen als zijnde ‘in werking’, omdat dit ook de startsituatie zal zijn bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het goed kunnen testen van mutaties is hiermee gewaarborgd. In de productieomgeving krijgt de bruidsschat uiteraard dezelfde inwerkingtredingsdatum als de Omgevingswet.

In de productieversie van de bruidsschat zijn verwerkt:

 • bevindingen van gemeenten en waterschappen op de huidige versie van de bruidsschat
 • bevindingen van softwareleveranciers op de huidige versie van de bruidsschat
 • wijzigingen als gevolg van de Nevele-uitspraak van de Raad van State over windmolenparken
 • bevindingen van plansoftwareleveranciers op de productieversie (gebaseerd op testen van de conceptversie ervan).

Als na inwerkingtreding wijzigingen nodig zijn, moeten gemeenten en waterschappen deze zelf aanbrengen. Het Rijk is hier dan op grond van de Omgevingswet niet meer toe bevoegd.

Tips

Een goede voorbereiding op het legen van de oefenomgeving is belangrijk. Daarom een aantal tips:

 • Bepaal welke content (plancontent en toepasbare regels) na het legen weer op de oefenomgeving beschikbaar moet komen.
 • Plan het oefenen buiten de werkzaamheden in of maak gebruik van de demo-omgeving.
 • Oefen vóór het legen ruimschoots met publiceren.
 • Stel na het legen een nieuwe aanvraag op voor het verkrijgen van lopende aanvragen en openstaande projectmappen in STAM.