De Europese Unie zet boeren te weinig aan om zuinig te zijn met water en moedigt verkwisting soms zelfs aan. Dat kan grote gevolgen hebben voor een Europa dat steeds vaker met droogte kampt, waarschuwt de Europese Rekenkamer. “Dit waterbeleid is als een lekke emmer”, zegt Rekenkamerlid Joëlle Elvinger.

Doordat de EU steeds meer mensen telt, de economie groeit en het klimaat verandert neemt de waterschaarste toe. Zelfs in een nat land als Nederland. Omdat de landbouw goed is voor een kwart van al dat gebruikte water kan het veel schelen hoe boeren met water omspringen, stelt de onafhankelijke controleur, die in de gaten houdt of EU-geld wel goed wordt besteed.

Er zijn al twintig jaar EU-regels die ervoor moeten zorgen dat land niet te droog wordt. Maar EU-landen geven boeren vrijstellingen om bijvoorbeeld het grondwater zo te verlagen dat ze akkers of weiland beter kunnen gebruiken. En het Europese landbouwbeleid moedigt boeren ook niet aan om zuiniger te zijn met water. Er gaat meer subsidie naar irrigatie, dat vaak een grote wissel trekt op het waterpeil, dan naar het vasthouden van water, constateert de Rekenkamer.

EU-landen moeten ervoor zorgen dat duurzaam watergebruik goedkoper en dus aantrekkelijker wordt, beveelt Elvinger aan. “De gebruiker moet betalen, zoals ook de vervuiler moet betalen.”