Op 20 april 2023 is de Regeling standaarden publicaties Omgevingswet bekendgemaakt door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In deze regeling, gebaseerd op de Bekendmakingswet, worden de standaarden aangewezen die moeten worden gebruikt voor de elektronische vormgeving en bekendmaking van bepaalde besluiten op grond van de Omgevingswet. Deze standaarden staan bekend als STOP/TPOD.

Deze regeling zal gelijktijdig met de Omgevingswet op 1 januari 2024 in werking treden. Met deze standaarden zijn betrokken overheden en hun softwareleveranciers al geruime tijd aan de slag. Met nieuwe standaarden kunnen besluiten bekendgemaakt en geautomatiseerd geconsolideerd worden op overheid.nl. De standaarden bieden tevens de mogelijkheid van verfijnde informatievoorziening over geldende regels in het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

De regelgeving voor bekendmaking van besluiten bevat de mogelijkheid om, indien nodig, voorlopig nog de bestaande werkwijze te volgen in plaats van de nieuwe standaarden te gebruiken.

Meer informatie