Voor lopende bodemsaneringen is er een redeneerlijn overgangsrecht beschikbaar. Deze bevat antwoorden op vragen over het overgangsrecht van de Wet bodembescherming bij de komst van de Omgevingswet.

Overgangsrecht

Het uitvoeren van bodemsaneringen volgens de Wet bodembescherming (Wbb) kan in gang zijn als de Omgevingswet in werking treedt. Om deze saneringen te kunnen afronden, is er voor een aantal situaties overgangsrecht.

Juristen van provincies, omgevingsdiensten, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Bodem+ hebben een concept-redeneerlijn over het overgangsrecht opgesteld. Hierin staan onder meer een beslisboom en antwoorden op veelgestelde vragen.

Meer informatie

Redeneerlijn overgangsrecht saneringen Aanvullingswet bodem

Redeneerlijn en veelgestelde vragen overgangsrecht Wbb