De rechtbank Noord-Holland heeft de vergunning vernietigd van een nieuwbouwproject in Egmond aan den Hoef. In de vergunning is geen rekening gehouden met de regels voor neerslag van stikstof. Daardoor mogen ruim 160 geplande woningen niet worden gebouwd.

De vergunning voor het zogenoemde project Delversduin is in 2020 verleend door de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Het moet gebouwd worden naast het Noordhollands Duinreservaat, een Natura 2000-gebied. Omwonenden maakten bezwaar. Volgens hen is het niet uit te sluiten stikstof die vrijkomt door de woningbouw het beschermde natuurgebied aantast.

Begin 2020 is een stikstofwet aangenomen, die vergunningverlening voor woningbouwprojecten mogelijk moet maken. In een systeem worden maatregelen bijgehouden die de uitstoot van stikstof verminderen. Daarmee ontstaat zogeheten ‘stikstofruimte’. Deze ruimte kan weer worden ingezet voor een woningbouwproject.

Volgens de rechtbank is verlaging van de maximum snelheid naar 100 kilometer per uur op de snelweg momenteel de enige ingevoerde stikstofreducerende maatregel. Rapporten laten zien dat de natuurlijke kenmerken van het Noordhollands Duinreservaat mogelijk nog steeds worden aangetast met deze verlaging van de maximumsnelheid. Daarom oordeelt de rechter dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om de depositie van stikstof weg te nemen.