Het circuit van Zandvoort mag doorgaan met de werkzaamheden ter voorbereiding op de Formule 1 in mei volgend jaar. De rechtbank in Haarlem heeft bezwaren van natuurorganisaties tegen het werk afgewezen. Diverse organisaties hadden een kort geding aangespannen. Ze vinden dat de werkzaamheden te ingrijpende gevolgen hebben voor rugstreeppadden en zandhagedissen die in het duingebied rond het racecircuit leven.

De eisers, waaronder Stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen, Stichting Duinbehoud en Milieudefensie, wilden dat de rechter de ontheffing die de provincie Noord-Holland het circuit had gegeven van tafel ging. Maar de voorzieningenrechter “ziet geen grond om aan te nemen dat met het verlies van dit beperkte gebied afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de rugstreeppad en zandhagedis”.

Maximaal 2 hectare leefgebied gaat definitief verloren. De overige 8 hectare waarop gewerkt wordt, zal als het werk gedaan is “weer beschikbaar komen voor de rugstreeppad en zandhagedis”. Padden en hagedissen in de directe omgeving van het circuit zijn bovendien al gevangen en verderop uitgezet.

De rechter is het met de provincie en het circuit eens dat het organiseren van de Grand Prix “een dwingende reden van groot openbaar belang” is. Tijdens de zitting hadden de natuurorganisaties betoogd dat met de Formule 1 alleen commerciële belangen zijn gediend, maar de rechter wijst op de statuur van het evenement en op “de grote maatschappelijke belangstelling” ervoor.

Om de grote bezoekersstroom in goede banen te leiden, worden rond het circuit onder meer nieuwe paden aangelegd, tijdelijke tribunes gebouwd en een tunnel gegraven. Ook in de afweging van de provincie dat tribunes nodig zijn om te voorkomen dat bezoekers het duingebied vertrappen kan de rechter zich vinden.

Met deze uitspraak is de juridische strijd rond de Formule 1 nog niet afgelopen. Vrijdag dient het volgende kort geding. Milieuorganisatie MOB vindt dat de rechtbank de Formule 1 zelf moet verbieden, omdat het racespektakel leidt tot meer schadelijke stikstofuitstoot in beschermd duingebied.