De aanleg van een nieuwe, buitendijkse haven in het IJsselmeer bij Urk gaat voorlopig niet door. De Raad van State heeft woensdag een streep door het miljoenenproject gezet, omdat de ecologische onderbouwing niet deugt. Als de provincie Flevoland toch een haven wil bouwen, moet er een nieuw plan komen, aldus de hoogste bestuursrechter.

De beslissing van de Raad van State is een direct gevolg van de stikstofuitspraak die in mei van dit jaar is gedaan. Volgens die uitspraak moet bij bouwactiviteiten vooraf bekend zijn hoe het zit met de gevolgen van stikstofneerslag in de natuur.

De aanleg van de haven veroorzaakt uitstoot in nabijgelegen natuurgebieden. De provincie rekende op ontwikkelingen in de toekomst die een positieve invloed zouden hebben op de stikstofuitstoot. Maar omdat dat niet zeker is, is het plan afgekeurd.

De IJsselmeervereniging spande de zaak aan. De vereniging maakte zich behalve over de uitstoot van stikstof onder meer zorgen om de vogelstand en om de aantasting van het uitzicht op Urk. Die bezwaren heeft de hoogste bestuursrechter afgewezen.

Flevoland is al vele jaren bezig met de ontwikkeling van de nieuwe haven, die 10 hectare groot zou worden. Volgens de provincie is de haven noodzakelijk voor de uitbreiding van scheepsbouwactiviteiten. Dat zou de economie in noordelijk Flevoland een flinke impuls geven. Vooruitlopend op de bouw zijn al watergrenzen in het IJsselmeer verlegd en is grond aangekocht. De provincie beraadt zich op de gevolgen van de uitspraak van woensdag