De Nederlandse overheid moet opnieuw kijken naar een milieuvergunning voor garnalenvissers. Die mogen nu nog vissen in de Oosterschelde en de Westerschelde, ook in Natura 2000-gebieden, maar daar maakte Natuurmonumenten bezwaar tegen. De Raad van State, die eerder Natuurmonumenten al gelijk gaf, meent dat de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ook bij een herbevestiging van de vergunning de regels niet goed volgde.

De natuurvergunning werd in 2017 verleend voor de periode van dat jaar tot eind dit jaar. Natuurmonumenten maakte direct bezwaar, onder meer omdat niet goed zou zijn gekeken naar de effecten van de bodemberoering bij het vissen naar garnalen. Ook hebben Belgische garnalenvissers een vergunning om in de Westerschelde te vissen en er was niet voldoende gekeken of de effecten van beide vissersvloten bij elkaar opgeteld wel aan de eisen voldeden.

De Raad van State bepaalde al eerder dat de minister opnieuw naar de vergunning moest kijken, maar die hield die vervolgens in stand. Natuurmonumenten vond dat onterecht niet is gekeken naar allerlei rapporten die de milieubeweging aanvoerde die aangeven dat er wel milieuschade optreedt door het vissen naar garnalen. Ook waren fouten gemaakt door onvergelijkbare cijfers wel gelijk te behandelen, vond Natuurmonumenten.

De huidige minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Henk Staghouwer moet nu opnieuw naar de vergunning kijken. Nederlandse garnalenvissers vissen maar beperkt in de Westerschelde. De milieuvergunning geldt ook voor allerlei andere gebieden zoals de Noordzee en de Waddenzee. Daar maakte Natuurmonumenten geen bezwaar tegen.