Een woningeigenaar uit Meedhuizen, in het Groningse gaswinningsgebied, moet nog even wachten op een uitspraak van de Raad van State. Hij had bij de hoogste bestuursrechter een zaak aangespannen tegen het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), dat gaswinningsschade afhandelt. De twee partijen hebben een verschil van mening over een aantal schades aan het huis van de man. Volgens het schadeloket zijn die niet veroorzaakt door de gaswinning, maar de huiseigenaar zegt van wel en heeft een tegenonderzoek laten doen waar dat uit blijkt.

De Raad van State zou deze woensdag uitspraak doen, maar laat de zaak nu eerst bekijken door een onafhankelijke deskundige van STAB. Dat is een organisatie van experts op het gebied van omgevingsrecht. De deskundige buigt zich over de vraag of “met een hoge mate van zekerheid is vast te stellen of de tien schades en de schade aan de fundering een andere oorzaak hebben dan gaswinning”, en brengt daarover advies uit.

Beide partijen krijgen nog de gelegenheid daarop te reageren. Daarna doet de Raad van State einduitspraak in deze zaak. Het is dan de eerste keer dat de hoogste bestuursrechter een uitspraak doet over een beslissing van het IMG.