Het winningsplan waarmee de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gas wint uit elf gasvelden in Drenthe, Friesland en Groningen is goedgekeurd door de Raad van State. Gemeenteraden van verschillende gemeentes, de werkgroep Stop Gaswinning Marsdijk Nu en de stichting Natuur– en Milieufederatie Drenthe hadden hier samen bezwaren tegen ingediend om het plan te stoppen.

Het plan was eerst niet voldoende onderbouwd. In een tussenuitspraak in december 2020 kreeg toenmalig minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat de opdracht om deze ontbrekende stukken in het plan alsnog toe te voegen en onderdelen beter te motiveren. Inmiddels is dat hersteld, oordeelde de Raad van State, waardoor de NAM met het winningsplan nu definitief de gaswinning kan voortzetten. De kans om een plan te herstellen, zoals nu gebeurde door de minister, is een wettelijk middel.

Het besluit om gas te winnen in elf gasvelden is nu beter gemotiveerd door de minister, oordeelde de Raad. Daarnaast heeft de minister voorschriften aangepast en aangescherpt bij het gaswinningsplan, waarin bijvoorbeeld staat dat mogelijke bodembewegingen veroorzaakt door de gaswinning nauwlettend in de gaten worden gehouden.

Werkgroep Stop Gaswinning Marsdijk NU, de colleges van burgemeester en wethouders en een inwoner van Drenthe hebben aangegeven dat ze zich niet kunnen vinden in deze aanpassingen van de minister.