De Europese Raad van Ministers is op 16 maart akkoord gegaan met de wijziging van de Richtlijn industriële emissies (Rie). Het Europese parlement komt naar verwachting eind april met hun voorstel voor de Rie.

Na het akkoord van de Europese Raad starten de trilogen. In de trilogen onderhandelen delegaties van de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers over de definitieve versie van de Rie.

Minder uitstoot

De nieuwe regels in de Rie moeten ervoor zorgen dat industriële installaties en intensieve veehouderijen minder schadelijke stoffen uitstoten in lucht en water. En dat er minder afval wordt geloosd.

De Rie is het belangrijkste EU-instrument om de verontreiniging door industrie en veehouderij te reguleren. Het gaat om verontreiniging door stoffen als stikstofoxide, ammoniak, kwik, methaan en kooldioxide.

Voor IPPC-installaties op industriële schaal is een vergunning van de nationale autoriteiten nodig, waarbij de beste beschikbare technieken de norm zijn. Voor veehouderijen kunnen lidstaten kiezen of de veehouderijen vergunningplichtig zijn of niet. De beste beschikbare technieken voor veehouderijen komen te staan in het document ‘operating rules’.