Vandaag, 2 oktober 2023 is de aftrap van de publiekscampagne Omgevingswet. De Omgevingswet wordt op 1 januari 2024 van kracht. De campagne heeft tot doel inwoners, initiatiefnemers, bedrijven en medeoverheden hierop te attenderen en hen te informeren over de nieuwe manier van werken onder de Omgevingswet.

Gericht op alle inwoners van Nederland

De campagne richt zich op alle inwoners van Nederland. Met extra focus op huiseigenaren en het bedrijfsleven, omdat zij in de toekomst wellicht te maken krijgen met onderdelen van de Omgevingswet, zoals het Omgevingsloket. Daar kunnen zij vanaf 1 januari 2024 bijvoorbeeld terecht voor een online vergunningaanvraag of een melding. Het doel van de campagne is hen te informeren over dit soort veranderingen onder de Omgevingswet en over de Omgevingswet in het algemeen.

Online campagne

De campagne bestaat uit 2 delen: een online campagne voor het grote publiek en het bedrijfsleven, en banners, teksten en animaties voor eigen gebruik voor gemeenten, waterschappen en provincies om hun achterban te informeren. De online campagne bestaat uit online banners met de meest relevante boodschappen over de wet. Deze banners komen als advertenties op bekende nieuwssites. Als iemand uit de doelgroep een banner tegenkomt en bij interesse daarop klikt, wordt hij of zij doorgeleid naar de campagnewebsite met meer informatie.

Banners, teksten, animaties voor overheidsmedewerkers

Voor communicatiemedewerkers van overheidsorganisaties als gemeenten, provincies, waterschappen en omgevingsdiensten zijn aparte middelen ontwikkeld. Die kunnen zij gebruiken in de communicatie-uitingen naar hun doelgroep. Het gaat hierbij om de banners voor de publiekscampagne die op maat aangepast kunnen worden. Daarnaast zijn er teksten en animaties die bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden voor op de website. Alle middelen zijn te vinden op de website toolkit Omgevingswet.

Communicatie en voorlichting bedrijfsleven

In samenwerking met MKB-brancheorganisaties zijn er specifieke communicatiemiddelen ontwikkeld die zij aan kunnen bieden en reeds aangeboden hebben aan hun leden. Via deze campagne worden ook andere bedrijven en overheden hierop geattendeerd. Deze specifieke communicatiemiddelen zijn voor bedrijven te vinden op de toolkitwebsite en de Aan de slag met de Omgevingswet-website.

Meer informatie?

Meer informatie over de campagne vindt u op de website toolkit Omgevingswet