De provincie Utrecht wil voor het einde van 2023 zo’n 600.000 nieuwe bomen planten en heeft daarvoor de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) in de arm genomen om te kijken of dat haalbaar is. Die organisatie is nu met een positief oordeel gekomen en heeft haar aanbevelingen opgenomen in het zogenoemde ‘bomen actieplan’.

De NMU bekeek in opdracht van de provincie op welke manier het mogelijk is om de komende jaren zo veel bomen aan te planten. Samen met Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) stelden zij 38 projecten op, waaronder grootschalige aanplanting van bomen in bestaande bossen langs de Kromme Rijn en in het IJsselbos, maar ook de aanleg van geheel nieuwe bossen.

Volgens de provincie is een derde van de voorgenomen projecten al in een gevorderd stadium maar dient er voor de overige plannen nog financiering en plantmateriaal te worden vrijgemaakt. Daarvoor werkt de provincie samen met gemeenten, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Het Utrechtse bomen actieplan sluit aan op de wens van natuurminister Carola Schouten om tot 2030 ruim honderd miljoen bomen in Nederland bij te plant. Dat is nodig om koolstof uit broeikasgas af te vangen, de biodiversiteit te herstellen en de natuur te versterken.