Het Waterschap Limburg krijgt een boete van de provincie als het nogmaals zonder vergunning stukken grond afgraaft. In dat geval moet het waterschap iedere keer 18.000 euro betalen, plus een variabel bedrag dat afhangt van het aantal afgegraven meters grond. Dat staat in de zogeheten last onder dwangsom die de provincie Limburg het waterschap wil gaan opleggen.

Reden hiervoor zijn grondwerkzaamheden in het Loobeekdal, een gebied in het noorden van Limburg in de buurt van Venray. Het Waterschap Limburg liet hier enkele jaren geleden door verschillende aannemers grond afgraven en elders juist ophogen, met als doel om het gebied te egaliseren en de waterhuishouding te verbeteren.

Enkele bewoners van het gebied kregen daarna echter te maken met verzakking van de fundering onder hun woningen en schades aan muren, naar eigen zeggen als gevolg van de verlaagde grondwaterstand. Ook de weg langs hun huizen zou beschadigd zijn geraakt.

De gedupeerde bewoners stapten naar de provincie met een zogeheten handhavingsverzoek. Na uitgebreid onderzoek en gesprekken met alle betrokken partijen, concludeert Limburg dat de benodigde vergunningen voor de grondwerkzaamheden ontbraken.

Het Limburgse college van Gedeputeerde Staten heeft het waterschap, andere betrokken grondeigenaren en de bedrijven die de werkzaamheden uitvoerden nu laten weten dat ze een last onder dwangsom tegemoet kunnen zien. Volgens de provincie is er namelijk “gegronde vrees voor herhaling” van het graven zonder vergunning. Limburg wil daar dus voor toekomstige overtredingen boetes aan koppelen, die qua hoogte afhankelijk zijn van de omvang van de werkzaamheden.

Het Waterschap Limburg zegt later deze week met een reactie te komen.