De provincie Noord-Brabant moet een nieuw besluit nemen over een natuurvergunning die zij in 2019 verleende aan de eigenaar van de Amercentrale, een kolengestookte energiecentrale in Geertruidenberg.

De rechtbank vernietigde donderdag het vergunningsbesluit. In 2019 verleende de provincie Noord-Brabant een natuurvergunning aan de Duitse eigenaar van de centrale. Het ging om een herziening van een oude natuurvergunning uit 2011.

Een milieuvereniging tekende bezwaar aan tegen de vergunning. Volgens de vereniging is bij het verlenen van de vergunning in 2019 onvoldoende gekeken naar de stikstofuitstoot van de Amercentrale. Die uitstoot zou voor enorme schade zorgen in de omliggende officiële natuurgebieden. De provincie stelde dat juist sprake is van een afname van de stikstofuitstoot. De provincie vond het intrekken van de oude vergunning niet nodig omdat er andere maatregelen worden genomen om de natuur te herstellen.

De rechtbank oordeelt dat de verlening van de natuurvergunning in 2019 in strijd is met het provinciale natuurbeleid in datzelfde jaar. De rechtbank geeft de provincie een half jaar de tijd om een nieuw besluit te nemen over de vergunningaanvraag. In de tussentijd mag de centrale wel blijven draaien.