De provincie Noord-Brabant gaat de komende maanden in gesprek met onder meer natuur- en boerenorganisaties en Brabanders over de hoofdlijnen van de plannen voor de transitie van het landelijk gebied. Gedeputeerde Staten (GS) zijn het eens geworden over het voorontwerp Brabants Programma Landelijk gebied (BPLG), de aanpak die moet zorgen voor een betere kwaliteit van water, natuur en klimaat en tegelijk de boeren toekomst biedt.

Het voorontwerp geeft de richting aan hoe doelen bereikt kunnen worden en welke veranderingen nodig zijn in het Brabantse landelijke gebied. Er zijn bijvoorbeeld overgangsgebieden in opgenomen voor landbouwgebieden rond beschermde natuurgebieden, maar er zijn nog geen harde grenzen aangegeven. Dat moet in overleg gebeuren met onder meer waterschappen, gemeenten en deskundigen van natuur- en boerenorganisaties, aldus GS. Uiteindelijk moet dit leiden tot het Brabants Programma Landelijk Gebied (BPLG).

De provincie laat zo zien dat ze aan de slag wil en hoopt dat het kabinet ook consequent blijft, zodat de samenhang in de aanpak van deze grote opgaven overeind blijft. “Die samenhang is enorm van belang, want deze problemen hangen met elkaar samen”, aldus gedeputeerde Hagar Roijackers (natuur, milieu en BPLG).

Het initiatief voor een Nationaal Programma Landelijk Gebied komt van het demissionaire kabinet. Zolang nog wordt onderhandeld over een nieuw kabinet blijft veel onzeker, ook het geld voor dit programma, aldus Roijackers.

De provincies kunnen voor 1 april hun aangescherpte plannen indienen bij het Rijk dat daarvoor 1,28 miljard euro heeft. Brabant kreeg al een positief advies voor eerdere maatregelen ter waarde van 222 miljoen euro. De provincie hoopt op extra geld voor maatwerk om stikstofproblemen aan te pakken (30 miljoen) en aanpassing van stallen om de stikstofuitstoot te verminderen (10 miljoen).

Roijackers hoopt “zo snel mogelijk duidelijkheid” te krijgen hoeveel geld Noord-Brabant tegemoet kan zien en wanneer dat geld voor de eerste maatregelen beschikbaar komt. Een jaar geleden schatte de provincie dat er in totaal 8 miljard euro nodig is voor alle plannen tot en met 2050.

De Brabantse plannen worden naar verwachting 19 april besproken in Provinciale Staten. Verspreid over Brabant komen bijeenkomsten waar behalve gemeenten, waterschappen en organisaties ook betrokken inwoners kunnen meepraten.