De VNG heeft een procesbeschrijving opgesteld voor het wijzigen van het omgevingsplan. Dit is gedaan op basis van bestaande procesbeschrijvingen en met behulp van verschillende medewerkers van gemeenten, softwareleveranciers en planbureau.

De procesbeschrijving is gericht op de procedurele stappen van de aanleiding tot de beroepsprocedure. Het doel van dit document is om inzichtelijk te maken welke functionele eisen er zijn aan de informatievoorziening die wordt gebruikt in het proces. Het gaat daarbij over de te nemen stappen in het proces en niet om de exact inhoudelijke vereisten waar een wijziging aan zou moeten voldoen.

Naast de bovenstaande uitwerking van het proces zijn er verschillende andere uitwerkingen die behulpzaam kunnen zijn wanneer u in uw eigen gemeente het proces voor het wijzigen van het omgevingsplan gaat inrichten. Deze beschrijvingen zijn hieronder opgesomd.

Meer informatie