De gemeente Drimmelen moet opnieuw beslissen op vijf vergunningaanvragen voor de aanleg van zonneparken op diverse locaties in de gemeente. Het gemeentebestuur besloot in 2019 een vergunning te verlenen aan Zonnepark De Bergen in Terheijden en vier andere aanvragen af te wijzen voor zonneparken in Wagenberg, Hooge Zwaluwe en Lage Zwaluwe. Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft het er de schijn van dat de gemeente daarbij Zonnepark De Bergen heeft bevoordeeld. De gemeente Drimmelen moet de procedure nu overdoen en daarbij alle vergunningaanvragen op een objectieve en gelijke wijze beoordelen. Dat staat in twee uitspraken van vandaag (16 februari 2022).

Fair play

De gemeente gebruikte bij het beoordelen van de vijf vergunningaanvragen het gemeentelijke “Beleidskader grootschalige zonnevelden”. Vergunningaanvragen worden volgens dat beleid beoordeeld aan de hand van 1) hun maatschappelijke meerwaarde, 2) landschappelijke kwaliteitsverbetering en 3) de vraag of het zonnepark een leerdoel dient. Tijdens de procedure heeft de gemeente haar beleid gewijzigd en daarmee de ‘spelregels’ veranderd. Net als de rechtbank is de Afdeling bestuursrechtspraak van oordeel dat hierdoor niet alle aanvragen objectief en op een gelijke wijze zijn beoordeeld. Daarmee heeft het er de schijn van dat de vergunningaanvraag voor Zonnepark De Bergen is bevoordeeld ten opzichte van de vier andere vergunningaanvragen. Dat is in strijd met het beginsel van fair play.

Ook nieuwe besluiten in strijd met fair play

Ter uitvoering van de eerdere uitspraak van de rechtbank nam het gemeentebestuur in 2021 nieuwe besluiten. Hierbij werd opnieuw een vergunning verleend aan Zonnepark De Bergen en werden de andere aanvragen weer afgewezen. Ook die besluiten kunnen de toets der kritiek niet doorstaan. De aanvraag van Zonnepark De Bergen is namelijk zonder goede motivering als beter beoordeeld dan de afgewezen aanvragen. Zo is de ligging van Zonnepark De Bergen als een groot pluspunt aangemerkt, terwijl die ligging, uitgaande van het beleid, geen bijzondere voordelen bood. Verder is er bij de beoordeling van de vier afgewezen aanvragen veel aandacht besteed aan de maatschappelijke weerstand die zonneparken oproepen, terwijl dit bij de beoordeling van het project van Zonnepark De Bergen geen rol heeft gespeeld.

Gevolg van de uitspraken

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft alle besluiten nu vernietigd. Niet alleen de verleende vergunning voor Zonnepark De Bergen, maar ook de besluiten waarbij het gemeentebestuur de overige vier vergunningaanvragen heeft afgewezen. Het gemeentebestuur moet de vergunningprocedure nu overdoen en alle vijf vergunningaanvragen op een objectieve en gelijke wijze beoordelen. Dat staat in twee uitspraken van de Afdeling van 16 februari 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:437 en ECLI:NL:RVS:2022:442).