De zorg voor een gezonde leefomgeving staat momenteel in het middelpunt van de belangstelling. Berichten over Chemours en Tata Steel maken veel los in de samenleving. Gemeenten hebben een belangrijke rol en verantwoordelijkheid voor een gezonde leefomgeving. Een nieuwe VNG-handreiking ondersteunt hen daarbij.

Gezondheid beschermen en verbeteren

Naast het beschermen van gezondheid, proberen veel gemeenten de gezondheid van hun inwoners ook te verbeteren. Bijvoorbeeld door de openbare ruimte zo in te richten, zodat die uitnodigt om te wandelen en fietsen. Bent u benieuwd wat u als gemeente nog meer kunt doen om gezondheid te beschermen en bevorderen? Bekijk dan de online handreiking Werken aan een Gezonde Leefomgeving.

Deze handreiking maakte de VNG niet alleen. Om goed aan te sluiten op de behoeften van gemeenten hebben we in werksessies gesproken met gemeenten in het hele land, met specialisten en generalisten uit verschillende domeinen. En er zijn bronnen en adviezen opgenomen van bijvoorbeeld RIVM, GGD-GHOR en het Kenniscentrum Sport & Bewegen. Deze partijen kunnen lokaal helpen om werk te maken van een gezonde leefomgeving.