“Door Schulinck Opleidingen hebben we de kennis in huis. Nu is het een kwestie van oefenen!”

OWO is de intergemeentelijke samenwerking tussen de zelfstandige Friese plattelandsgemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Drie gemeenten met een eigen identiteit, die door samen te werken meer bereiken. Activiteiten die buiten het zicht van de ongeveer 80.000 inwoners van de OWO-gemeenten vallen, zoals Bedrijfsvoering, VTH en Beheer & Registratie, worden gezamenlijk uitgevoerd. Om de medewerkers voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet, kozen de OWO-gemeenten voor een gezamenlijk opleidingstraject van Schulinck Opleidingen.

Lees in dit interview waarom OWO voor Schulinck Opleidingen koos.