Gemeenten en waterschappen komen tijdens het oefenen met de bruidsschat soms verbeterpunten tegen voor de juridische en toepasbare regels. Er is nu een overzicht met daarin alle bekende punten. Hiermee kunt u als gemeente en waterschap bijvoorbeeld een aantal vragen en toelichtingen in het Omgevingsloket optimaliseren.

Overzicht met verbeterpunten

Alle verbeterpunten die nu bekend zijn, vindt u in een overzicht op de pagina Verbeterpunten voor juridische en toepasbare regels bruidsschat. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen hebben dit overzicht samengesteld en beheren dit. Omdat het Rijk de definitieve versie van de bruidsschat heeft opgeleverd, verwerkt u als gemeente en waterschap deze verbeterpunten zelf in uw juridische en toepasbare regels.

Verwerken verbeterpunten in definitieve versie bruidsschat

Het verwerken van de verbeterpunten is vooral belangrijk voor de productieomgeving van het DSO. De juridische regels voor gemeenten staan sinds mei 2023 op de productieomgeving. U kunt deze aanpassen met een wijziging van het omgevingsplan. De toepasbare regels voor gemeenten zijn naar verwachting in juli 2023 beschikbaar. Vanaf dan kunt u als gemeente de verbeterpunten doorvoeren en ook uw eigen aanpassingen doen aan de toepasbare regels.

Waterschappen hebben tot 15 november 2023 de tijd om zelf een waterschapsverordening te publiceren op de productieomgeving, waarin ze de regels van de bruidsschat verwerken. Dit is afgesproken met de UvW. Neemt u juridische of toepasbare regels van de bruidsschat over in uw verordening? Verwerk dan ook de punten uit het overzicht als u de regels wilt optimaliseren.