In de provincie Overijssel geldt ook volgend jaar een bemestingsverbod voor provinciale landbouwgronden die boeren in erfpacht hebben. Het provinciebestuur wil zo net als dit jaar stikstofruimte creëren om niet te hoeven handhaven bij boeren die nog altijd geen natuurvergunning hebben, de zogeheten PAS-melders. Deze maatregel, die geldt voor 1200 tot 1500 hectare, zorgt ervoor dat Overijssel ongeveer 1 miljoen euro minder aan pachtopbrengsten ontvangt.

Volgens een woordvoerder van de provincie heeft het eind vorig jaar ingestelde bemestingsverbod niet geleid tot minder animo onder boeren om landbouwgrond te pachten. Omdat de grond zonder bemesting minder opbrengt en de beheerkosten juist stijgen, kan Overijssel minder pachtgeld vragen. Mogelijk wordt de 1 miljoen euro die de provincie naar verwachting ook komend jaar misloopt gecompenseerd door de rijksoverheid, maar het is nog onduidelijk of daar financiële middelen voor beschikbaar zijn.

De maatregel gold in eerste instantie alleen voor 2023, maar het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten om het bemestingsverbod te verlengen tot in 2024. “Hierdoor ontstaat een tijdelijke reductie van stikstofemissie. Die stikstofruimte kan door de provincie worden ingezet om bij PAS-melders in een handhavingstraject af te zien van handhaving”, aldus het college. Hoewel de rechter zich hier begin volgend jaar nog over moet uitspreken, denkt de provincie dat deze manier van ruimte creëren juridisch kan.

Overijssel heeft zo’n 350 PAS-melders. Dat zijn bedrijven – veelal boeren – die in het verleden geen natuurvergunning nodig hadden voor het uitstoten van een beperkte hoeveelheid stikstof en daar toen alleen melding van hoefden te maken. Door een uitspraak van de Raad van State in 2019 werd een vergunning wél verplicht, maar het is vrijwel onmogelijk om die te verkrijgen. Provincies moesten gaan handhaven bij ‘illegale’ boeren zonder natuurvergunning. Omdat zij buiten hun schuld om in de problemen zitten, werd de situatie aanvankelijk gedoogd.

Milieuactiegroep Mobilisation for the Environment (MOB) dwong via rechtszaken echter af dat de provincies overtreding van de stikstofregels toch moesten gaan aanpakken en begon daarmee in Overijssel. Met onder meer het bemestingsverbod probeert het provinciebestuur dat zoveel mogelijk te beperken.