Overheidsinstanties zijn maandag aan de beurt om met het kabinet en bemiddelaar Johan Remkes te praten over de stikstofcrisis. Onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Unie van Waterschappen, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en diverse gedeputeerden van provincies sluiten aan.

Net als natuurorganisaties willen onder meer de waterschappen en diverse provincies dat de stikstofcrisis integraal wordt aangepakt, oftewel: samen met klimaat– en waterproblematiek. Zo doet Nederland het volgens de Unie momenteel niet goed op het gebied van waterkwaliteit, terwijl ons land wel aan Europese richtlijnen moet voldoen. Boeren spelen hierin ook een rol. Gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen kunnen in de sloot terechtkomen en zo de waterkwaliteit naar beneden halen

De provincie Gelderland wil graag de eigen Gelderse aanpak behouden. Dit is volgens de woordvoerder een integraal plan. Bovendien dragen alle sectoren bij, niet alleen de landbouw. Met de precieze aanpak van stikstofminister Christianne van der Wal is de provincie het niet eens. Maar er zou ruimte mogelijk zijn voor aanpassing. Ook het IPO zegt dat deze plannen niet in beton gegoten zijn. “We kijken dus naar reductie per gebied en niet naar de vierkante kilometer.”

Overheidsorganisaties sluiten maandag de rij met gesprekken tussen het kabinet en Remkes. Eerder schoven boerenorganisaties, natuurorganisaties, het bedrijfsleven en onder meer banken aan tafel. De eerste groep – de agrarische organisaties – worden nog uitgenodigd voor een nieuw gesprek.