Om gemeenten te helpen hun gebiedsontwikkelingen bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet vorm te geven, is het project ‘Instrumentarium omgevingsplan voor snelle implementatie’ gestart. Dit project levert een bruikbare voorbeeldaanpak op voor het opstellen van het omgevingsplan, een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) of het bestemmingsplan binnen de Crisis- en herstelwet (Chw).

Het uitwerken van de voorbeeldaanpak is een initiatief van de samenwerkende stedenbouwkundige bureaus (verenigd in Kennislab Omgevingswet), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Geonovum en het programma Aan de slag met de Omgevingswet (ADS).

Gebiedsontwikkeling in omgevingsplan

Gemeenten moeten, zodra de Omgevingswet in werking treedt, in staat zijn om gebiedsontwikkeling in een omgevingsplan vorm te geven. Daarvoor moeten zij met de  /TPOD-standaarden kunnen werken. Naar verwachting zijn niet alle gemeenten na de inwerkingtreding direct zo ver dat zij een wijziging van het omgevingsplan op basis van de nieuwe STOP/ standaard in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) kunnen publiceren.
Voor deze gemeenten is het mogelijk voor het gehele grondgebied de Chw-status aan te vragen. Zij kunnen dan een Chw-plan met verbrede reikwijdte maken dat inhoudelijk voldoet aan de voorwaarden voor een omgevingsplan.
Dit Chw-plan kan met behulp van een Tijdelijke Alternatieve Maatregel(-IMRO) nog worden gepubliceerd conform de IMRO-standaarden. Op termijn moeten de gemeenten dit Chw-plan  omzetten naar STOP/TPOD.  Naast het moment van de inwerkingtreding van de Omgevingswet is ook het moment waarop het besluit in ontwerp ter inzage kan worden gelegd van belang. Dit laatste moment is niet precies te bepalen. De Chw-status biedt in dat geval de flexibiliteit die nodig is.

Keuzemogelijkheden

Om de verschillende mogelijkheden voor aanpassing van het omgevingsplan effectief in te kunnen zetten, helpt het als de keuzemogelijkheden worden ingekaderd. Dit kan zonder dat daarbij de beleidsmatige afwegingsruimte wordt beperkt.

Het project ‘Instrumentarium omgevingsplan voor snelle implementatie’ werkt voorbeelden uit voor zowel het opstellen van een wijzigingsbesluit en een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit () conform de nieuwe STOP/TPOD standaard, als voor het toepassen van Tijdelijke Alternatieve Maatregelen met behulp van TAM-IMRO. Gemeenten en stedenbouwkundige adviesbureaus kunnen de uitgewerkte voorbeelden direct hergebruiken.