Afgelopen maanden volgden ruim 100 medewerkers van gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk het 3-delige trainingsprogramma Gebruiksvriendelijkheid testen in het Omgevingsloket. Als straks de Omgevingswet in werking treedt, moet een burger of bedrijf bijvoorbeeld een vergunning efficiënt, effectief en prettig kunnen aanvragen in het nieuwe Omgevingsloket. Maar hoe richt u dat aanvraagproces zo gebruiksvriendelijk mogelijk in? En hoe test u dit bij de gebruikers?

Van juridische regels naar gebruiksvriendelijke vragenbomen

Overheden zetten hun juridische regels om naar toepasbare regels voor het Omgevingsloket. Daar zijn deze toepasbare regels te zien als vragenbomen om een vergunning aan te vragen. Het Omgevingsloket moet gebruiksvriendelijk zijn. Op deze manier kunnen aanvragers van bijvoorbeeld een vergunning dit efficiënt, effectief en prettig doen.

Elk kwartaal organiseert het programma Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) samen met burgers en bedrijven gebruikerstesten voor het Omgevingsloket. Het doel hiervan is te ontdekken of de ontwerpen van het Omgevingsloket voor de gebruikers goed werken of verbeterd kunnen worden.

Sander Haaksma, projectleider programma DSO: ‘Bij een van de testen gaven deelnemers aan dat de resultaatpagina van de vergunningcheck als niet-gebruiksvriendelijk werd ervaren. Met deze belangrijke feedback voerde een van de DSO-ontwikkelingsteams verbeteringen door. Door ook deze aanpassingen te testen, verbeteren we continu de gebruiksvriendelijkheid van het Omgevingsloket. De volgende stap is dat overheden zelf hun vragenbomen op gebruiksvriendelijkheid testen.’